Hedvigs kyrka Norrköping

Hedvigs kyrka även kallad Tyska kyrkan har fått en helt ny ljusdesign såväl interiört som exteriört. Kyrkorummet har restaurerats under ett drygt år och ett enormt arbete har gjorts för att bevara de fantastiska takmålningarna. Belysning av taket och den mörka men blanka altartavlan var de största utmaningarna i projektet. Belysningen skulle även tillgodose varierande behov vid dop, vigsel, konsert eller begravning.

Fasadbelysningen har genomförts i ett första steg med markstrålkastare runt om kyrkan tillsammans med en nattändning inomhus för att ge liv i fönstren. Vi har även monterat strålkastare riktade mot korfönstren för att ge liv i fönstren under gudstjänster kvällstid. Fasadbelysningen kommer under 2015 kompletteras med belysning av kyrkans torn.

Foto Anna ÖhlundRelaterat
 

Hårdoktorn Norrköping

Ljusdesign till frisörsalong på hemmaplan i Norrköping. Vi kastade ut gamla lysrör och hängde i stället in LED-spotar …

Läs mer →