Ölandsbron

272625

Beställare: Vägverket
Färdigställs: 2009-2011

Under våren 2008 inledde Inwhite ett samarbete med Vägverket-region öst med mål att förbättra Ölandsbron och stadsmotorväg E22 genom Kalmar. Inwhite fick i uppdrag att ta fram en ny belysningslösning och ett energisparprogram.

De första provbelysningarna ägde rum under december -08. Nästa del i projektet är att med ljussättning av fasta element och vägens omgivning skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö.Relaterat
 

Hedvigs kyrka Norrköping

Ljusdesign Inwhite ljusmiljö AnnaÖhlundPhotography_DSC5051

Hedvigs kyrka även kallad Tyska kyrkan har fått en helt ny ljusdesign såväl interiört som exteriört. Kyrkorummet har …

Läs mer →