Palatset

Projektet har genomförts i ett ovanligt  nära samarbete med beställaren. Vi flyttade under två år kontoret till deras lokaler i Gamla Stan, Stockholm för att ha så nära som möjligt till diskussion och idéer.

Ett krav var barnens inflytande. Barnen är brukarna och bjöds därför in till gruppen ”Ljusnördarna” där syftet var att ta tillvara barnens egna synsätt och idéer, vilka var många. Besök hos leverantörer och och på biografer gav tankar vars resultat idag står att finna på Palatset. Palatset skulle bli mysigt och med mystik som  i Harry Potter.

Recykling var ett annat krav från beställaren från start till färdigställande. Vi har renoverat ett mycket stort antal gamla armaturer i stället för att köpa nya och husets orginalarmaturer återanvänds med ny teknik. LED som ljuskälla håller energiförbrukningen till ett minimum.

Detta har skapat ett Palats på barnens villkor med fantasin som viktigaste verktyg.

Fotograf är Anna Öhlund PhotographyRelaterat
 

Ölandsbron

Beställare: Vägverket Färdigställs: 2009-2011 Under våren 2008 inledde Inwhite ett samarbete med Vägverket-region öst med mål att förbättra …

Läs mer →